วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- เช็คชื่อนักเรียนตอนเข้าแถวเคารพธงชาติ  เวลา 7.30 น.
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 105 และ ม. 107  ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101)
- ช่วยอาจารย์ภายในกลุ่มสาระถ่ายเอกสาร  พิมพ์งาน  สแกนภาพ
- เข้าพูดคุยกับนักเรียน ชั้นม. 109 ในคาบปกครอง แทนอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดพานไหว้ครูในวันพฤหัสบดี 14 มิถุนายนนี้
- ควบคุมการทำเวรประจำวันของนักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
- จากการเช็ควันนี้นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนห้องม. 105 ตั้งใจเรียนดี แต่ก็มีคุยบ้างเล็กน้อย  ส่วนนักเรียนห้อง ม.107 พูดคุยกันเสียงดัง จึงได้กล่าวตักเตือนไป
- ใช้เวลาค่อนข้างนานในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีอุปสรรคเล็กน้อย
- นักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก  ตั้งใจฟังและมีความคิดที่สร้างสรรค์  มีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน
- นักเรียนเวรประจำวันบางส่วนแอบกลับบ้านไป จึงให้นักเรียนที่เหลือช่วยกันทำความสะอาด ห้องเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
- การสแกนภาพไม่มีปัญหา   แต่ถ่ายเอกสารปริ้นงานที่พิมพ์ไว้ ไม่ได้ เนื่องจาก น้ำหมึกเครื่องปริิ้นหมด  จึงต้องเปลี่ยนน้ำหมึกใหม่ และการแกะเอาหลอดหมึกออกค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นเครื่องปริ้นเลเซอร์  น้ำหมึกเป็นคาบอนผง  หลอดใหญ่และหนัก  ขณะแกะหลอดหมึกออก  อยู่ๆก็มีคาบอนผงหล่นลงบนพื้น  จึงต้องเวลาพักใหญ่กว่าจะจัดการสำเร็จ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น