วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวเวลา 7.30 น. เช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียนห้อง ม.109
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101)     ห้อง ม.109, 108 และ  107
- เก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของนักเรียน ห้อง ม. 109 เพิ่มเติม
- เก็บเงินนักเรียนค่า หนังสือ work book ห้อง ม. 107 
- ดูแลนักเรียน ห้อง ม.109 ทำพานไหว้ครู


ผลการปฏิบัติงาน
- จากการเช็คสถิติว้นนี้นักเรียนมาครบ 
- นักเรียนห้อง ม.109 และ 108   ตั้งใจเรียนดี แต่ ห้อง ม. 107 มีนักเรียนชาย 3-4 คนที่ไม่ตั้งใจเรียนและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คือ เคี้ยวหมากฝรั่งในชั้นเรียน ครูพี่เลี้ยงจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนไปเล็กน้อย
- เก็บข้อมูลได้ครบถ้วน
- ยังเก็บได้ไม่ครบ เนื่องจากนักเรียนไม่ได้นำเงินมา
- นักเรียนปฏิบัติงานได้ดี  ไม่วุ่นวาย   เมื่อติดขัดหรือมีปัญหาก็มาขอรับคำปรึกษา


ปัญหาและการแก้ไข
- โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนโดยกระทันหัน ทำให้การสอนที่เตรียมมาติดขัด  รวมทั้งนักเรียนเกิดการสับสนในเวลาเรียน  การสอนในห้องเรียนจึงต้องสั้นลงตามไปด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น