วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม 
- เข้าแถวเวลา 07.30 น.เช๊คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ม. 109  108 และ 107
- ช่วยอาจารย์ในหมวด พิมพ์เอกสาร


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- บรรยากาศในการเรียนการสอนค่อนข้างดี   เพราะวันนี้เป็นการสอนที่เน้นการทบทวนให้กับนักเรียน ก่อนสอบท้ายบทในคาบถัดไป   นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก
- มีปัญหาเล็กน้อยเนื่องจาก  ไฟล์งานติดไวรัส  ต้องเวลาในการกู้คืนข้อมูลใหม่


ปัญหาและการแก้ไข
    มีนักเรียนบางคนไม่ทำการบ้านตามที่สั่ง    ทำให้การสอนในห้องต้องใช้เวลาในการอธิบายมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น