วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2555


รายการกิจกรรม
- เข้าแถวตอนเช้า เวลา 07.30 น. เพื่อเช็คชื่อนักเรียนห้อง ม. 109 
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 (อ 21101) นักเรียนชั้น ม.105  และ 107
- เข้าประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ห้องโสตทัศนศึกษากับคณะผู้บริหารโรงเรียน
- ไปส่งหนังสือเชิญคณะอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าร่วมอบรมกับทางกลุ่มสาระที่ รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์      รร.เทศบาลวัดศรีทวี     รร.เทศบาลเสาธงทอง   รร.เทศบาลวัดใหญ่  รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์    รร.เทศบาลเสมาเมือง   รร.วัดพระมหาธาตุ  และ รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

ผลการปฏิบัติงาน
- จากการเช็คสถิติ  นักเรียนมาสาย 2 คน
- การเรียนการสอนในห้องเรียน  นักเรียนพูดคุยกันเสียงดัง  ครูพี่เลี้ยงจึงต้องใช้วิธีการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน
- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน การวางตนของการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ดีภายในโรงเรียน  รวมถึงการเคร่งครัดต่อหน้าที่
- การส่งเอกสารราบรื่นด้วยดี  และใช้เวลาไม่นาน

ปัญหาและการแก้ไข
 - นักเรียนพูดคุยกันเสียงดัง  ครูพี่เลี้ยงจึงต้องใช้วิธีการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน
 - นักเรียนชายบางคนเกเร พี่เลี้ยงบอกให้ดิฉันจัดการได้เต็มที่ เด็กๆจึงหยุดพฤติกรรมชั่วคราว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น