วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวเวลา 07.30 น. เพื่อเช็คสถิตินักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 107,  108 และ  105
- เข้าช่วยคณะอาจารย์ในกลุ่มสาระดูแลนักเรียนในค่าย English camp
- เข้าช่วยคณะอาจารย์ในกลุ่มสาระจัดอาหารว่างให้กับนักเรียนในค่าย English camp
- ประชุมเกี่ยวกับการจัดการแสดงอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์จิระพันธ์ หัวหน้าในการจัด English camp  ครั้งนี้
- ไปหาชุดที่ต้องใช้ในการแสดงกับ  อ.ละเอียด    ที่ร้าน อ.ณรัตน์ อรชร 


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนตั้งใจเรียนดี แต่อาจจะมีการคุยบ้างเล็กน้อย
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในค่าย English camp ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมดีมาก
- การจัดและแจกอาหารว่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ได้พูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องการจัดการแสดงและเรื่องที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยดี
- ได้ชุดที่ใช้ใส่ในการแสดงตามความต้องการ


ปัญหาและการแก้ไข
   นักเรียนไม่ทำการบ้าน   จึงได้ลงโทษนักเรียนไปเล็กน้อยและให้ทำการบ้านทันที

2 ความคิดเห็น:

  1. ข้อมูลเป็นปัจจุบันดี blog ก็น่าติดตามค่ะ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณค่ะ อาจารย์จะตั้งใจทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆค่ะ

    ตอบลบ