วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2555


รายการกิจกรรม
- เป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบชุดที่ 3 ต่อเป็นวันสุดท้าย
- ช่วยดูแลการจัดการส่ง
- รับข้อสอบกลางภาค
- เดินหนังสือสำรวจนักเรียนที่เข้าสอบไปยังห้องสอบต่างๆโดยให้อาจารย์ คุมห้องสอบเป็นผู้เขียนชื่อ และลงลายเซ็น

ผลการปฏิบัติงาน
- จำนวนห้องที่ใช้สอบ วันนี้ตามที่คณะกรรมการชุดที่ 3รับผิดชอบมีเพียง 8 ห้อง  เนื่องจากวันนี้มีเพียงนักเรียน ม.ปลายที่สอบ

ปัญหาและการแก้ไข
            วันนี้การจัดส่งข้อสอบไม่มีปัญหาอะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น