วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2555


รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระฯ จัดดอกไม้  คือดอกบัว จัดเป็นชุดๆ
- ช่วยอาจารย์ในหมวดค้นหารายชื่อโรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครศรีฯ และพัทลุง
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  ห้อง ม. 108 และ 107

   
ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  7 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คน วงคอรัสโรงเรียน  1 คน ธนาคารโรงเรียน 
และขาดเรียนอีก 1 คน
- ใช้เวลาในการจัดดอกบัวเป็นชุดๆ ค่อนข้างนาน เนื่องจากก่อนจะจัดดอกไม้เป็นชุดได้นั้นต้องพับกลีบดอกบัวเสียก่อน แต่ละดอกใช้เวลาในการพับดอกละประมาณ 5 นาที   หลังจากนั้นต้องนำธูปและเมียนมามัดรวมเป็นชุดแล้วนำเอาดอกบัวมามัดติดกับชุดธูปเทียน แล้วจึงนำใบเตยมาแทรกให้ดอกบัวกลายเป็นชุดที่สวยงาม
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่มีบางคนโดยเฉพาะด้านหลังห้อง ม. 108 ที่อาจจะไม่ตั้งใจ  เนื่องจากไม่ค่อยได้ยินเสียงที่ครูพูดชัดเจนนัก

ปัญหาและการแก้ไข
-  พับกลีบดอกบัวไม่เป็น  จึงต้องให้อาจารย์ในกลุ่มสาระฯสอนการพับกลีบดอกบัวให้จึงเริ่มพับได้  ก่อนที่ีจะจัดดอกบัวเป็นชุดๆ
-  เนื่องจากยังไม่สามารถใช้เสียงได้เต็มที่นักประกอบกับ ห้อง ม.108 ไมโครโฟนไม่สามารถใช้ได้ จึงทำให้นักเรียนด้านหลังได้ยินเสียงไม่ชัดเจนนัก 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น