วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2555


รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- ตรวจผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียนประจำเดือนสิงหาคม
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ห้อง ม.109
- ช่วยอาจารย์ในหมวดเขียนรายชื่อโรงเรียนที่ต้องส่งหนังสือการแข่งขันในงานมัธยม ลงในใบส่งจดหมายของทางไปรษณีย์  
   
ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาเข้าแถวครบ เนื่องจากต้องมารับการตรวจผมและเครื่องแต่งกาย   จากการตรวจพบว่า มีนักเรียนชาย 1 คนที่ผมยาว คือ ด.ช.จักรพรรดิ    ระฆังทอง  และมีนักเรียนหญิงบางคนที่ ผมติดกิ๊ฟไม่เรียบร้อยจึงมีการตักเตือนไปเล็กน้อย   
- นักเรียนตั้งใจเรียนดี  บรรยากาศค่อนข้างสนุกสนาน  อาจมีคุยกันบ้างเล็กน้อย

- รายชื่อโรงเรียนบางโรงเรียนที่เขียนค่อนข้างยาว   บางโรงเรียนก็สั้น  บางโรงเรียนก็ไม่เคยได้ยินชื่อ/รู้จักมาก่อนทั้งๆที่อยู่ในจังหวัดนครศรีฯเหมือนกัน  

ปัญหาและการแก้ไข
  
 - การเขียนชื่อโรงเรียนลงในใบรายการส่งจดหมายของทางไปรษณีย์บางชื่อยาวออกนอกช่องรายการจนต้องลดขนาดตัวอักษรให้เล็กลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น