วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2555


รายการกิจกรรม
- เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบกองกลางชุดที่ 3
- ช่วยดูแลการจัดการส่ง - รับข้อสอบกลางภาค
- เดินหนังสือสำรวจนักเรียนที่เข้าสอบไปยังห้องสอบต่างๆโดยให้อาจารย์ คุมห้องสอบเป็นผู้เขียนชื่อ และลงลายเซ็น

ผลการปฏิบัติงาน
- วันนี้มีการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น   ได้แบ่งกันตามห้องและตึกอาคาร   ได้ใช้ระยะเวลาที่สั้นขึ้นในการทำงาน จำนวนห้องที่ใช้สอบในตอนเช้าจำนวนน้อย การสำรวจนักเรียนที่เข้าสอบจึงครบทุกห้องในระยะเวลาสั้นๆ  บางห้องนักเรียนเข้าสอบไม่ครบ เนื่องจากติดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆกับทางโรงเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
            การจัดส่งข้อสอบและการสำรวจรายชื่อนักเรียนใช้เวลาน้อย     แต่การรอรับข้อสอบที่นักเรียนสอบแล้วต้องใช้เวลารอนาน   เนื่องจากนักเรียนแต่ละห้องใช้เวลาสอบไม่เท่ากันบางห้องสอบเร็ว  ก็เริ่มสอบวิชาอื่นทันที  แต่บางห้องก็ยังมีนักเรียนที่ยังไม่เสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น