วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2555


รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียนห้อง ม. 109
- ช่วยดูแลนักเรียนขณะที่ครูพี่เลี้ยงดำเนินการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ห้อง ม.107  และ  ม. 105
- ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดชุดสังฆทาน
   
ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  6 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คน วงคอรัสโรงเรียน และอีก 1 คน ธนาคารโรงเรียน 
- การเรียนการสอนวันนี้ค่อนข้างราบลื่น  แต่ก็มีนักเรียนบางคนที่ไม่ตั้งใจเรียน  พูดคุยกันเสียงดัง  มีบางคนก็เล่นกัน
- วันนี้ได้เรียนรู้ว่าการจัดชุดสังฆทานมีวิธีการจัดอย่างไร  และรู้ว่าสามารถจัดเองได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเพียงอย่างเดียว เมื่อได้จัดกันหลายๆคนก็สนุกและเพลิดเพลินดี

ปัญหาและการแก้ไข
  - การตักเตือนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จึงจำเป็นต้องค้นหาวิธีการตักเตือนที่เหมาะสม   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น