วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2555


รายการกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติบริเวณลานอเนกประสงค์ 
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ห้อง ม.109   108 และ 105
- ตรวจงานนักเรียน
   
ผลการปฏิบัติงาน
- ได้เข้าร่วมการทำพิธีอันสำคัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และได้ชมการแสดงต่างๆ จากนักเรียน ณ ลานเอนกประสงค์
- วันนี้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ตารางพิเศษ 4 คาบเรียนละ 40 นาที  การเรียนการสอนอาจต้องรวบรัดมากขึ้น  นักเรียนมีความเหนื่อยล้าจากการทำกิจกรรมมา เวลาเรียนจึงไม่ค่อยตั้งใจเรียนนัก พูดคุยกันเสียงดัง

ปัญหาและการแก้ไข
  
 -  ครูต้องค้นหาเทคนิคใหม่ที่ให้นักเรียนเรียนได้อย่างเข้าใจในเวลาอันสั้น และลืมความเหนื่อยล้านั้น 
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น