วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2555


รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ห้อง ม.105   108 และ 107
- จัดบอร์ดวันแม่แห่งชาติ 
   
ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  6 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คนอยู่ในวงคอรัสของโรงเรียน และอีก 1 คน ธนาคารโรงเรียน 
- การเรียนการสอนวันนี้  เน้นให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน Passage เนื่องจากนักเรียนต้องมาอ่าน เพื่อเก็บคะแนน  แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังอ่านไม่คล่อง เนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่น อ่านคำศัพท์ไม่ออก  และเว้นจังหวะไม่เป็นจึงต้องใช้เวลาในการฝึกค่อนข้างนาน
- เนื่องจากได้รับคำสั่งด่วนมาจากอาจารย์ภายในกลุ่มสาระฯว่าให้จัดบอร์ดวันแม่  จึงติดขัดเล็กน้อยตรงที่ไม่มีข้อมูล  จึงได้มีการประชุมกันระหว่าง นศ.ภายในกลุ่มสาระฯว่าจะมีวิธีการอย่างไร จึงมีการแบ่งงานกันทำคือ 2 คน ออกไปหาข้อมูลที่เป็นโปสเตอร์แล้ว มาใช้เนื่องจากเวลาน้อย  และอีก 2 คน ช่วยกันจัดเตรียมบอร์ดเอาข้อมูลเก่าที่อยู่บนบอร์ดออก แล้วทำหัวข้อและเตรียมอุปกรณ์  หลังจากนั้น ก็ช่วยกันจัดการทำบอร์ดจนเสร็จภายในวันเดียว 

ปัญหาและการแก้ไข
 
-  นักเรียนอ่านคำศัพท์ไม่ออก  จึงต้องให้ฝึกอ่านช้าๆ
 -  ไม่มีเวลาในการหาเนื้อหามาจัดบอร์ดจึงจำเป็นต้องหาเป็นโปสเตอร์สำเร็จมาใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น