วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2555


รายการกิจกรรม
- เข้าร่วมเดินในขบวนพาเหรด  งาน  ASEAN  DAY  โดยใส่ชุดประจำชาติญี่ปุ่น
- เข้าร่วมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆ
- ตรวจผลงานนักเรียน 
   
ผลการปฏิบัติงาน
- ได้เห็นวิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจากโรงเรียน
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ASEAN มากมายทั้งประวัติของการต่อตั้ง ASEAN,   ประเทศกลุ่มสมาชิก ฯลฯ
- การเห็นตัวอย่างการจัดซุ้มนิทรรศการที่สร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
  
 -  เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนประกอบกับชุดที่ใส่นั้นมีความหนา  จึงทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนุกสนานกับกิจกรรมมากนัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น