วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2555

รายการกิจกรรม

เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- ติดตามผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียนที่มีปัญหาอยู่
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ห้อง ม.105 และ 107
- ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดเรียงเอกสารกติกาการแข่งขันทักษะต่างๆในงานมัธยม
   
ผลการปฏิบัติงาน

มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คน วงคอรัสโรงเรียน และอีก คน ธนาคารโรงเรียน  
นักเรียนชายที่ผมยาว ได้ตัดผมมาเรียบร้อยแล้ว 
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี   แต่ก็มีบางคนที่พูดคุยกัน   นักเรียนที่นั่งด้านหลังนั่งเล่นโทรศัพท์ ครูจึงได้ยึดโทรศัพท์นั้น

- เอกสารมีหลายชุด จึงต้องจัดเรียงเป็นชุดก่อนจึงนำมารวมเป็นเล่มเดียวกัน  

ปัญหาและการแก้ไข
  
 - เอกสารที่จัดเรียงบางหน้าไม่ชัดเจน  จึงต้องแยกออกไป ทำให้เอกสารไม่ครบตามจำนวนชุดที่ต้องการ
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น