วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม
- จัดโต๊ะเพื่อใช้เป็นสถานที่หลักในการรับ-ส่งข้อสอบ ของคณะกรรมการชุดที่ 3
- ช่วยดูแลการจัดการส่ง - รับข้อสอบกลางภาค
- เดินหนังสือสำรวจนักเรียนที่เข้าสอบไปยังห้องสอบต่างๆโดยให้อาจารย์ คุมห้องสอบเป็นผู้เขียนชื่อ และลงลายเซ็น

ผลการปฏิบัติงาน
- จำนวนห้องที่ใช้สอบในตอนเช้าจำนวนน้อย การสำรวจนักเรียนที่เข้าสอบจึงครบทุกห้องในระยะเวลาสั้นๆพบว่า  บางห้องนักเรียนเข้าสอบไม่ครบ เนื่องจากติดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆกับทางโรงเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
            การจัดส่งข้อสอบไม่มีปัญหา  สามารถส่งได้ทันที  แต่การรอรับทำได้ยาก เนื่องจาก การใช้เวลาสอบของนักเรียนแต่ละห้องไม่เท่ากันจึงต้องใช้เวลานานในการรอรับเพื่อนำไปตรวจสอบอีกครั้งนึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น