วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2555


รายการกิจกรรม
- เช็ครายชื่อนักเรียนตอนเข้าแถวเวลา 07.30 น.
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 105 และ 107
- ดูแลนักเรียนในคาบปกครองที่ห้องเรียนปกติ เนื่องจากห้องประชุมไม่ว่าง 
- ทำอุปกรณ์ประกอบชุดในงานกีฬาเพิ่มเติม
ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน พูดคุยกันเสียงดัง   มีนักเรียนบางส่วนไม่ทำการบ้าน
- ต้องใช้เวลาประกอบชิ้นส่วนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย


ปัญหาและการแก้ไข
   วันนี้ใช้เวลาเรียนตามตารางเรียนพิเศษ 4   เรียนคาบละ 40 นาที จึงต้องรวบรัดเนื้อหาที่สอนให้ต่อเนื่องกัน   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น