วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม


เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 105 และ 107
- ดูแลในระหว่างเข้าห้องประชุมในคาบปกครอง
- เตรียมแผนการสอนในหน่วยถัดไป

ผลการปฏิบัติงาน

- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนตั้งใจเรียนดี  แต่มีการพูดคุยกันเสียงดัง   และเมื่อสั่งงานมีเสียงบ่นเล็กน้อย 
- มีนักเรียนบางส่วนที่พูดคุยกันเสียงดัง  ในขณะอยู่ในห้องประชุม
- เนื้อหาที่ใช้ต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด


ปัญหาและการแก้ไข
    -  ในระหว่างที่คณะอาจารย์อบรมนักเรียน   มีนักเรียนบางส่วน(ด้านหลัง)พูดคุยกันเสียงดัง  และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายคน     อาจารย์ยุรา    เลี่ยมแก้ว (หัวหน้าระดับชั้น ม.1)  จึงได้อบรมนักเรียนเพิ่มเติม   และให้นั่งจนกว่าจะเงียบจึงค่อยปล่อยให้กลับบ้าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น