วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2555รายการกิจกรรม
- เช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน  ตอนเข้าแถวเวลา 07.30 น.
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 109  108 และ 107
- ตรวจเอกสารผลงานนักเรียน


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนห้อง 109 ตั้งใจฟังและตั้งใจเรียนดี   ส่วนนักเรียนห้อง ม. 108 และ 107 พูดคุยกันในขณะเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชาย 
- นักเรียนบางคนทำงานไม่เรียบร้อย 


ปัญหาและการแก้ไข
   วันนี้นักเรียนไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน เนื่องจากตื่นเต้นที่ต้องไปลองชุดที่ใช้ใส่เดินขบวนพาเหรดในงานกีฬาสี  และเนื่องจากใช้เวลาเรียนตามตามตารางพิเศษ 4 เวลาในการเรียนจึงหมดเร็วมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น