วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวเวลา 07.30 น. เพื่อเช็คสถิตินักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 109  
- ดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในค่าย English camp
- ทำการแสดงในค่าย English camp


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนตั้งใจเรียนดี  สนุกสนาน บรรยากาศค่อยข้างผ่อนคลาย
- ทำการแสดงให้นักเรียนที่้เข้าร่วมอบรมในค่าย English camp ได้รับชม  นักเรียนสนุกสนานกันมาก 


ปัญหาและการแก้ไข
  มีเวลาในการเตรียมตัวทำการแสดงน้อยจึงทำให้ตะกุกตะกักเล็กน้อยขณะทำการแสดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น