วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม

เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 109  105 และ 108
- นำข้อสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ไปส่งห้องวิชาการ

- แจกอาหารกล่องให้กับคณะครูและนักเรียนที่มาแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษในงานวันมัธยม 2555 

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบจำนวน  แต่ไม่เข้าแถวจำนวน  8 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆของทางโรงเรียน   และมีอีก 1 และมีอีก 1 คนที่ลาป่วย
- นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนตั้งใจเรียนและตั้งใจฟัง   แต่มีบางคนไม่ทำการบ้าน


ปัญหาและการแก้ไข
    วันนี้เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดที่ได้สั่งให้นักเรียนไปทำ  เนื่องจากในอาทิตย์หน้านี้ จะเป็นการสอบกลางภาค  แต่นักเรียนบางส่วนไม่เข้าใจตามเพื่อนคนอื่นไม่ทัน และฟังแล้วงง  เนื่องจากนักเรียนไม่ทำแบบฝึกหัดมาจึงต้องอธิบายเป็นข้อๆไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น