วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม
- เช็ครายชื่อนักเรียนตอนเข้าแถวเวลา 07.30 น.
- ดูแลคณะนักเรียนสีแดงในขณะทำกิจกรรมกีฬาสี ณ ลานสนามบาส 
- เข้าประชุมกับคณะครูในสีแดง   และทำอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมรวมถึงดูแลและเช็คความถูกต้องต่างๆ 


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- ช่วยเหลือนักเรียนขณะที่เกิดปัญหาเล็กน้อย  เช่น นักเรียนเป็นลม 
- ได้เห็นความสามัคคีของคณะครูภายในสี  และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล


ปัญหาและการแก้ไข
     มีฝนตกลงมาแต่ละคณะสีที่เรียกสมาชิกให้มาชุมนุมกัน  จึงจำเป็นต้องโยกย้าย หรือบางคณะสีก็ยกเลิกนัดไปเลย   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น