วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม
- ร่วมเดินในขบวนพาเหรดของคณะครูสีแดง 
- ช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนในระหว่างปฏิบัติกิจกรรม เช่น เช็คจำนวนข้าวกล่องและน้ำ


ผลการปฏิบัติงาน
- ได้พบกับบรรยากาศที่ไม่เคยเจอมาก่อนคือ คณะครูแต่งกายสวยงาม  ร่วมเดินขบวนพาเหรดกับนักเรียน
- ได้ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในเวลาคับขัน


ปัญหาและการแก้ไข
  ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างนักเรียนด้วยกัน เพราะต่างคนต่างใช้อารมณ์ในการคุยกัน สาเหตุเกิดจากความเหนื่อยล้า และวิตกกังวล  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น