วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม

เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 109  
- ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระแยกรายชื่อคณะกรรมการในการแข่งขันทักษะต่างๆของภาาอังกฤษในงานวันมัธยม

- เข้าดูแลนักเรียนในคาบยุวกาชาด
- ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระ จัดชุดข้อสอบ เย็บ และจัดใส่ซอง  ในรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  ม.6    

ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนลากิจไว้แล้วจำนวน 2 คน  แต่ส่วนที่เหลือ จำนวน  6 คน ไม่อยู่ในแถว   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆของทางโรงเรียน   และมีอีก 1 คน มาสาย
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน  ตั้งใจฟังดี อาจมีคุยกันบ้าง แต่บรรยากาศในการเรียนค่อนข้างสนุกสนาน ไม่มีความตึงเครียด

- ในคาบนี้เนื่องจากอาจารย์ประจำฐาน ติดภาระกิจสำคัญ จึงให้ นศ.ฝึกสอนเข้าแทน ให้นักเรียนบแบ่งกลุ่ม เป็น 4 กลุ่ม แล้วให้อ่านความเป็นมาของกิจการยุวกาชาดแล้วให้ออกมานำเสนอ 
ปัญหาและการแก้ไข
    วันนี้เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดที่ค้างอยู่  หลังจากนั้นได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามสิ่งที่เคยเรียนมาเพิ่มเติม  เพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบในวันพุธ 26 ก.ค. 2555 นี้  แต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ถามนั่งคุยกันเอง  จึงเปลี่ยนเป็นครูถามเองเพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น