วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม
- เช็ครายชื่อนักเรียนตอนเข้าแถวเวลา 07.30 น.
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 109 
- ดูแลนักเรียนในพิธีซ้อมรับเข็ม กิจกรรมยุวกาชาด
ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนตั้งใจฟังดี   ตั้งใจเรียน  ตั้งใจอ่านข้อความในหนังสือตามที่อาจารย์สั่ง
- นักเรียนตั้งใจซ้อมดี
ปัญหาและการแก้ไข
   วันนี้ใช้เวลาเรียนตามปกติ แต่ตอนเช้าต้องทำการตรวจผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียนจึงต้องใช้เวลานานทำให้คาบแรกต้องเสียเวลาเรียนไปประมาณ 20 นาที 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น