วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- ยืนรับนักเรียนที่ประตูทางเข้าตอนเช้าเวลา 07.10 น.
- เข้าแถวเวลา 07.30 น. เช็คสถิติการมาของนักเรียน
- เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูประจำปีของโรงเรียน
- เข้าร่วมกิจกรรมสี
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 (อ 21101)ห้อง ม.108 และ 105
- ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระพิมพ์รายชื่ออาจารย์ หน้าที่แต่ละท่านในสังกัดสีแดง
- ตรวจสมุดนักเรียนจำนวน 3 ห้อง คือ ม.107, 108 และ 105


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนทำความเคารพอย่างสวยงาม
- นักเรียนมาสายหลายคน  แต่ก็มาครบตามจำนวน
- รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมพิธี
- ได้รู้หน้าที่ของตนเองในสีที่สังกัดอยู่
- นักเรียนตั้งใจเรียนดี แต่ก็มีคุยกันบ้างเล็กน้อย
- มีนักเรียนบางคนที่ทำการบ้านไม่ครบ  และมีบางคนที่ไม่การบ้าน


ปัญหาและการแก้ไข
    วันนี้มีการลดเวลาเรียนจากปกติ 50 นาที  เป็น 40 นาที  ทำให้การเรียนการสอนต้องเร่งรัดให้จบในคาบนั้นจึงทำให้นักเรียนบางคน  เรียนไม่เข้าใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น