วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

รายการกิจกรรม

- เข้าแถวตอนเช้า เวลา 07.30 น. เพื่อเช็คชื่อนักเรียนห้อง ม. 109 
-  เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(อ 21101) ห้องม. 107, 108 และ 105 เฉลยแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนทำ   พร้อมกับแจกเอกสารชุดใหม่ ( School Subject )
- นับจำนวนหนังสือ (work book) อังกฤษพื้นฐาน ม.1  ให้ได้ตามจำนวนนักเรียน ในแต่ละห้อง จำนวน 11 ห้องเรียน
- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4


ผลการปฏิบัติงาน


-  เช็คชื่อนักเรียนวิธีเดิม  คือการนับจำนวนนักเรียนแยกเป็นชาย - หญิง  วันนี้นักเรียนมาครบ
- การเฉลยแบบฝึกหัดวันนี้ ค่อนข้างง่ายเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ทำแบบฝึกหัดมาครบตามที่ได้รับมอบหมาย   เมื่อถามนักเรียนก็ตอบคำถามทันที   ส่วนเอกสารชุดใหม่( School Subject )ที่แจก  นักเรียนก็บ่นว่าตัวอักษรเยอะ ทำให้ตาลาย เอกสารชุดนี้คือ  Cross word  จึงมีตัวอักษรเยอะ
- นับหนังสือใช้นานพอสมควร เนื่องจากนับคนเดียว  และเมื่อนับไปสักพัก
 พบว่าหนังสือยังขาดอยู่หลายเล่ม  ทำให้บางห้องเรียนยังไม่ได้หนังสือ
เรียน

ปัญหาและการแก้ไข
- หนังสือยังไม่ครบตามจำนวนของนักเรียน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น