วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2555


รายการกิจกรรม
- เข้าแถวตอนเช้า เวลา 07.30 น. เพื่อเช็คชื่อนักเรียนห้อง ม. 109 
- ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระตรวจเช็ครายชื่ออาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่ต้องเข้าร่วมการอบรม
-  เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 (อ 21101) นักเรียนชั้น ม.109, 108 และ 107
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน1  (อ 21101) นักเรียนชั้น ม. 101  แทนอาจารย์ฐิตารีย์  จันทรศร   ซึ่งติดราชการ
- ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระพิมพ์เอกสาร เพื่อส่งในโครงการ “หนึ่งครูแสนครู”
- ส่งเอกสาร Articles a/an ที่ห้องโรเนียว

ผลการปฏิบัติงาน
- จากการเช็คชื่อนักเรียนพบว่า นักเรียนมาครบ
- ได้ทราบจำนวนของครูที่ต้องการมาเข้าร่วมรับการอบรมในค่ายครูภาษาอังกฤษ
วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เริ่มเรียนจากหนังสือ  นักเรียนให้ความสนใจกับหนังสือมาก และส่วนใหญ่ก็ตั้งใจเรียนดี  ได้สั่งงานให้ทำแบบฝึกหัดจากหนังสือลงในสมุด  และใน workbook
- วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าสอน ห้องม. 101 นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจว่าคนที่มาสอนวันนี้คือใคร จึงมีคำถามต่างๆมากมาย แต่ก็ตั้งใจเรียนดี
- การพิมพ์เอกสารใช้เวลาไม่นานนัก เนื่องจากมีข้อมูลอยู่บ้างแล้ว

ปัญหาและการแก้ไข
       นักเรียนพูดคุยกันเสียงดัง รวมทั้งเสียงรบกวนจากภายนอกด้วย  ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการเรียกชื่อนักเรียนที่คุย ให้พูดถึงสิ่งที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น