วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- เข้วแถวเวลา 07.30 เช็คชื่อนักเรียน
- นักเรียนห้อง ม.109     105   และ 108 สอบท้ายบทที่ 1 (Module1) 
- ทำกิจกรรม/งานส่วนตัวอื่นๆ


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน มี 1 คน ที่ต้องเข้ากิจกรรม
- นักเรียนบางคนที่ทำข้อสอบไม่ได้บอกว่าข้อสอบยาก  ทั้งๆที่ได้บอกแนวข้อสอบไปแล้ว  แต่ผลส่วนใหญ่น่าพอใจ


ปัญหาและการแก้ไข
    ห้องเรียนแคบมาก  เมื่อต้องแยกโต๊ะเวลาสอบ ทำให้แออัดมากขึ้นเป็น 2 เท่าจากปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น