วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวเวลา  07.30 น. เช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101)  ห้อง ม.109, 105 และ 108
- เขียน ชื่อ-ที่อยู่ ของนักเรียนลงในแบบบันทึกงานที่ปรึกษา
- ทำเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง My profile


ผลการปฏิบัติงาน
- ผลจากการเช็คสถิติ   นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี  แต่มีบางคนที่คุยกันเสียงดัง  จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนไปเล็กน้อย
- ต้องใช้เวลาในการเขียนพอสมควร  เนื่องจากต้องอ่านจากลายมือของนักเรียน
- เอกสารใช้เวลาพอสมควร ในการทำเนื่องจากติดขัดเล็กน้อย


ปัญหาและการแก้ไข
- นักเรียนห้อง ม.109 ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน เนื่องจากมีกลุ่มนักเรียน ม.ปลายเดินผ่านห้องแล้วส่งเสียงดัง
- นักเรียนห้อง ม.108 บางคนคุยกันเสียงดังจึงได้พูดคุยเรื่องกติกาในการเรียนใหม่และได้กล่าวตักเตือนไปเล็กน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น