วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการกิจกรรม
- กิจกรรมร่มจันกัลยาณี

ผลการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมสนุกสนานดี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น