วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม 
- เข้าแถวเวลา 07.30 เช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(อ 21101) ห้อง ม.109
- เข้ารับการนิเทศจาก อ.อรดา 
- เข้าดูแลนักเรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส แทนครูพี่เลี้ยง
- เข้าคาบกิจกรรมชุมนุม 
- เข้าคาบกิจกรรมยุวกาชาด
- ปรึกษา/พูดคุยกับ นศ. ต่างหลักสูตรเกี่ยวกับโครงการ


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนตั้งใจเรียนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
- ได้รับฟังการสั่งสอนจากอาจารย์เพิ่มเติม  ทั้งในเรื่องการสอน  และเรื่องงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- นักเรียนตั้งใจคิดงานที่จะทำในชุมนุมนักรีไซเคิลรุ่นเยาว์
- การฝึกซ้อมรับเข็มยุวกาชาด   นักเรียนตั้งใจปฏิบัติดี
- โครงการมีความคืบหน้าประมาณ 70 % 


ปัญหาและการแก้ไข
      ขณะสอนมีการทำกิจกรรมโดยการร้องเพลง แต่เนื่องจากเด็กมีจำนวนมาก  และมีเสียงรบกวนจากภายนอกประกอบกับไมโครโฟนใช้งานไม่ได้จึงทำให้เสียงค่อนข้างเบา  นร.ไม่ค่อยได้ยิน จึงต้องใช้วิธีการเดินไปอยู่บริเวณกลางๆห้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น