วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2555

รายการกิจกรรม
           กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555
เช็คจำนวนนักเรียนห้อง 109 เก็บเอกสารตอบรับของผู้ปกครองจากนักเรียน 
เข้าห้องประชุมเพื่อดูแลนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1  ขณะเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวี 


ผลการปฏิบัติงาน
 ใช้เวลานานในการเช็ครายชื่อนักเรียน    ส่วนเอกสารตอบกลับการเข้าร่วมกิจกรรมยังมีนักเรียนบางคนที่ไม่นำมาส่ง
นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดีและสนุกสนานขณะปฏิบัติกิจกรรม


ปัญหาและการแก้ไข
-  การเช็ครายชื่อนักเรียนค่อนข้างยาก   ต้องให้นักเรียนส่งใบรายชื่อต่อๆกันจึงต้องใช้เวลานาน
เอกสารตอบกลับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ครบจตามำนวนนักเรียน  จึงให้นักเรียนนำมาให้ภายหลังโดยมีการเช็คชื่อไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น