วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวเวลา 07.30 น.เช็คสถิตินักเรียน
- ควบคุมนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมในวันสุนทรภู่ของกลุ่มสาระภาษาไทย
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม.105  108 และ 107
- เข้าดูแลนักเรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 3 คาบ แทนครูพี่เลี้ยงที่ติดราชการ
- เข้าประชุมตามที่ได้รับคำสั่ง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลของนักเรียนรายบุคคลลงในระบบ Data Management Center


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนค่อนข้างตื่นเต้นกับการแสดงต่างๆ 
- นักเรียนค่อนข้างตื่นเต้นกับการเรียนในวันนี้เนื่องจากมีการร้องเพลง และเต้นใส่ท่าทาง  นักเรียนมีความสนุกสนานขณะเรียนมาก
- ใช้เวลานานมากในการประชุม  เนื่องจากต้องเข้าระบบอินเตอร์เน็ตจึงต้องใช้เวลาในการเชื่อมต่อนาน กว่จะเข้าสู่ระบบ Data Management Center ได้


ปัญหาและการแก้ไข
   เนื่องจากมีกิจกรรมตอนเช้า   เวลาเรียนจึงต้องใช้ตารางพิเศษ นักเรียนบางคนจึงมีปัญหากับการเข้าเรียนสาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น